10 studenoga, 2015

Prikaz procesa pripreme investicijske studije

by ilinet in Prethodne edukacije

PETAK, 13. STUDENOGA
Prikaz procesa pripreme investicijske studije odnosno CBA analize u skladu sa spomenutom metodologijom EU

Sadržaj i plan radionice

  • Očekivano trajanje: 9:00-16:00, (konzultacije – po želji)

CILJEVI RADIONICE / OPIS TEMA:

Prikazati ključne elemente uspješne procjene investicijskih projekata i ključne promjene prema novom Vodiču 2014. – 2020.

  • Studija izvodljivosti – elementi projektnog planiranja, provedba EU projekta, utjecaj na proračun.
  • Definiranje postupaka za utvrđivanje socioekonomskog okvira projekta i izvora podataka, identifikacija projekta, intervencijska logika, ciljne skupine i indirektni efekti.
  • Definiranje analize potražnje te metodologija. Odabir opcija projekta te procjena najbolje.Prikaz elemenata CBA analize – ekonomska analiza, ključni parametri procjena eksternalija

Preporučljivo je da svaki polaznik ima svoje računalo sa sobom kako bi mogli testirati primjere kroz kalkulacije u excelu.

O predavaču

Mag.oec. BOJAN BAJIĆ

Investicijski projektant i vođa projekata na području razvoja regija te poduzetništva i inovacija s preko 9 godina iskustva na tom području. Područja djelovanja su priprema, analiza i vođenje investicijskih i „soft“ projekata posebice onih financiranih iz EU fondova, izrada investicijskih studija i studija izvodljivosti, uključujući i CBA, ekonomske analize i strateško planiranje, priprema programa financiranja projekata iz EU fondova, Svjetske banke i državnog proračuna, te evaluacija istih. Kao voditelj i suradnik izradio je preko 100 studija izvodljivosti s CBA u Hrvatskoj i inozemstvu za projekte velike i male vrijednosti. Polaznik je „Milano Summer School“ na temu Analize troškova i koristi u EU investicijskim projektima vođenoj od strane profesora Massima Floria i Davida Sartori, Sveučilište u Milanu. Također, posjeduje iskustva u pravilima dodjele državnih potpora, kao i radu na koordinaciji pripreme grant shema i odobrenja od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Europske komisije. Provodio je jednodnevne edukacije na temu pripreme projekata i izrade CBA, kao i modul višednevnih radionica za izradu studija predizvedivosti/studija izvedivosti/ analiza troškova i koristi te jednodnevne edukacije na temu dr- žavnih potpora.