17 studenoga, 2015

Javna nabava na EU projektima

by ilinet in Prethodne edukacije

Sve o temi možete čuti na besplatnoj edukaciji koja će se održati u petak, 20. studenoga 2015. godine u Poduzetničkom inkubatoru Sisak, Capraška ulica 12, Sisak, od 9.00 do 16.00 sati, dvorana PISAK prizemlje. Predavačica Jelena Festini.

Sadržaj predavanja

  • Javna nabava na EU projektima – okvir i pravila
  • Razumijevanje javne nabave – načela JN & kriteriji isključenja / sposobnosti / dodjele ugovora
  • Programska pravila (trenutno) za provedbu postupaka JN u EU projektima (javni i ne-javni naručitelji)
  • Nalazi Europskog revizorskog suda – pogreške u primjeni i provedbi postupaka javne nabave
  • Nepravilnosti, sumnje na prijevaru i financijske korekcije – koliko koštaju pogreške u javnim nabavama na EU projekt

O predavačici

Jelena Festini bilježi preko 10 godina rada na različitim pozicijama i funkcijama u sustavu EU fondova. Višegodišnje iskustvo stekla je kao Voditelj projekata/Specijalist za nabavu u SAFU te radom na nizu projekata Tehničke pomoći u dijelu uspostave EU sustava / provedbe EU projekata. Uz navedeno, posljednjih 7 godina bavi se pitanjem javne nabave na EU fondo-vima (pripremom i provedbom) te potporom korisnicima prilikom provedbe i kontrole iste. Nositelj je različitih certifikata na teme Proved-ba EU projekata, Javne nabave (zelena javna nabava, PRAG, EBRD pravila,..Nepravilnosti i financijske korekcije na EU projektima, Pripre-me i provedbe EU projekata, Trener trenera za velike infrastrukturne projekte te Upravljanje projektnim ciklusom. Višegodišnji je trener na temu pripreme, pisanja, prijave i provedbe EU projekata.