Startaj s Piskom!

Projekt “Startaj s PISKOM!” je  druga faza razvoja projekta Poduzetničkog inkubatora Sisak – PISAK, nakon uspješno realizirane prve faze 2014. godine i popunjenih svih postojećih kapaciteta. Analizom postojećeg stanja poduzetničke potporne infrastrukture grada Siska i SMŽ detektirani su nedovoljni kapaciteti ureda za inkubaciju novoosnovanih poduzeća u gradu Sisku (samo postojeći kapaciteti Poduzetničkog inkubatora Sisak – PISAK) te je upravo provedba projekta “Startaj s Piskom” rješenje detektiranog problema.

Prijavite se

rekli-su-o-nama

O projektu

Provedbom projekta “Startaj s PISKOM!” na raspolaganje poduzetnicima stavlja se novih 1.745 mpostojećeg poslovnog prostora na II., IV. i V. katu PISKA u sklopu kojih su opremljene nove 32 funkcionalno-prostorne jedinice (uredi, proizvodno-skladišni moduli, sale za sastanke, multifunkcionalne konferencijske sale i sl.).

Projektom je ujedno predviđeno pokretanje Centra za 2d i 3d tehnologije za potrebe poduzetnika i industrije čime se otvara  mogućnost pružanja nedostajućih usluga te značajno unapređuju  usluge prema malim i srednjim poduzetnicima koje pruža PISAK.

Osim zakupa poslovnog prostora u periodu do pet godina, poduzetnicima su na raspolaganju i druge usluge “sve na jednom mjestu”  koje PISAK nudi kao što su: savjetodavne usluge i mentorski rad, usluge promocije, poslovne edukacije, usluge stručnih seminara, usluge koje će pružati Centar za 2d i 3d tehnologije, virtualni ured, administrativne i tajničke usluge, korištenja sale za sastanke, zakup “open-space” ureda, usluge korištenja multifunkcionalne konferencijske sale i sl.

Obavijest iz čl. 80 ZJN 2016.

Sukladno odredbi čl. 80 ZJN 2016 Applied Ceramics d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u poluvodičkoj industriji (OIB: 68726943543)  objavljuje da s tvrtkama Kulin d.o.o. (OIB: 1377957109), SUNCECO d.o.o. (OIB: 8263239935)  te ustanovom KULINARSKO UČILIŠTE – Ustanova za obrazovanje odraslih (OIB: 48828509168) ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi i nabavi za neobveznike zakona o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 76. ZJN 2016.

POGODNOSTI PISAK STANARA

Ukoliko postanete stanar PISKA na raspolaganju imate:

Tajnica
Tajničke usluge po subvencioniranim cijenama
Internet
Besplatni internet za osnovno uredsko poslovanje
Pomoć
Savjetodavnu pomoć i mentorski rad
Prostor
Besplatno korištenje sale za sastanke, pripadajućih pomoćnih prostorija i opreme
Najave
Predstavljanje na portalu www.pisak.biz i društvenim mrežama

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta „Startaj s PISKOM!“ je da se ulaganjem u proširenje kapaciteta i opremanje postojeće poslovne infrastrukture te razvoj i poboljšanje kvalitete i broja usluga Poduzetničkog inkubatora Sisak – PISAK omogući dostupnost poduzetničke poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja te stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u MSP-ovima.

INFRASTRUKTURA

Adaptirano i opremljeno novih 1.745 m2 fizičke infrastrukture u PISKU do 2019. godine

CENTAR 2D I 3D TEHNOLOGIJE

Opremanjem Centra otvara se mogućnost pružanja nedostajućih usluga u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji te značajno unapređuju usluge prema malim i srednjim poduzetnicima.

11 poduzeća

Inkubirano 11 poduzeća (MSP-ova) koja posluju duže od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu PISKA tj, proizvode/usluge infrastrukture u razdoblju 2019.-2022.godine

7 novih poduzeća

Inkubirano 7 novoosnovanih poduzeća (MSP-ova) koja posluju manje od tri godine koja će za svoj rast i razvoj koristiti infrastrukturu PISKA tj. proizvode i usluge u razdoblju 2019.-2022.godine

32 prostora

Adaptirane i opremljene 32 funkcionalno-prostorne jedinice infrastrukture PISKA namijenjene korisnicima

51%

51 % popunjenost infrastrukture PISKA u razdoblju 2019.-2022. godine

OČEKIVANI REZULTATI NAKON PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI SU:

Ukupna vrijednost projekta (u HRK)

6.844.937,13

Iznos koji sufinancira EU (u HRK)

6.533.725,99

Razdoblje provedbe projekta

od 01.10.2017. do 01.10.2019.

Kontakt osobe za više informacija

Krunoslava Kosina-Milutinović
Project Manager
Applied Ceramics d.o.o.
Capraška ulica 10
44010 Sisak, Croatia
Tel/fax: +385 44 520 100
e-mail: krunoslava@apceramics.com

Naziv Fonda: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Europski strukturni fondoviKonkurentnost i kohezija
businesswoman-corporate-colleagues-talking-PN43L3X

PISAK u brojkama

0
Radionica
0
Predavača
0
Stanara