26 siječnja, 2017

Radionica Tranzicija na nove norme ISO 9001:2015

by ilinet in Prethodne edukacije

PISAK Vas poziva na radionicu „Tranzicija na  nove norme ISO 9001:2015“, termin  10.veljače 2017. godine. od 9:00 do 16:00 sati. Mjesto održavanja seminara je PISAK, Poduzetnički inkubator Sisak, Capraška ulica 12, 44000 Sisak.

Radionica je interaktivna, temelji se isključivo na praktičnoj primjeni već usvojenih znanja s naglaskom na aktivnom sudjelovanju svih polaznika koji će imati priliku za konkretne upite iz svojeg poslovanja.

Sve nove ISO norme će u budućnosti sadržavati dio zajedničkih zahtjeva (High Level Structure) koji će organizacijama omogućiti jednostavniju implementaciju i primjenu dodatnih normi.

Neki od novih zahtjeva u normi, u odnosu na prethodnu verziju, su:

Rizici kao osnova za sustave upravljanja. Za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem su se organizacije trebale prilagoditi određenim zahtjevima, nova verzija norme postavlja izazov pred organizacije na način da će prije planiranja odgovarajućeg sustava upravljanja trebati provesti analizu svojih rizika.

Jači naglasak na vodstvu i opredijeljenosti od strane najviše uprave kroz odgovornost za učinkovitost sustava upravljanja.

Norma stavlja veći naglasak na provjeru vanjskih procesa, proizvoda i usluga. Time se prati trenutna stvarnost u kojoj djeluju organizacije zbog kompleksnijeg poslovnog okruženja, podugovaranja procesa i kompleksnijih lanaca nabave.

Teme radionice:

Glavne promjene u ISO normama
Kohezija između poglavlja u HLS-u
Rizici i prilike: Što oni mogu učiniti za Vaš sustav upravljanja Kako provesti promjene u sustavima upravljanja

PREDAVAČ: Davor Ljubek 

Diplomirani inžinjer prometa sveučilišta u Zagrebu. U DNV GL više od 3 godine radi na funkciji Vodećeg auditora i tutora za norme kvalitete, sigurnosti na radu, okoliša i energetske učinkovitosti, te koordinatora za sigurnost na radu. Ima iskustvo rada na više od 150 projekata u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući aktivno sudjelovanje na konferencijama kvalitete i sigurnosti u Hrvatskoj i regiji.

 

PRISTOJBA:

480,00 kn (+ PDV) . Pristojba uključuje sudjelovanje na seminaru, materijale, DNV GL-ove certifikate za sudjelovanje u tečaju, tople i hladne napitke te ručak pod drugom pauzom.

Uplate na račun Applied Ceramics d.o.o., Capraška ulica 10, Sisak, IBAN HR9223600001101877683,

OIB: 6872694543

Prijava-ISO