16 travnja, 2016

MEĐUNARODNE NORME ISO 9001:2015

by ilinet in Prethodne edukacije

U PISAK-u je 16. travnja 2016. godine održana interna edukacija:

“UPOZNAVANJE S MEĐUNARODNOM NORMOM ISO 9001:2015”

DETALJAN OSVRT I REVIZIJA MEĐUNARODNE NORME ISO 9001:2015″

Predavač: Dr.sc Dragutin Funda

Seminar “Upoznavanje s međunarodnom normom ISO 9001:2015”                                                                                                                

 • Pojam kvalitete
 • Kontrola kvalitete
 • Upravljanje kvalitetom
 • Metode za upravljanje kvalitetom
 • Koristi upravljanja kvalitetom
 • Zahtjevi međunarodne norme ISO 9001:2015 (upoznavanje)

Seminar “Detaljan osvrt i revizija međunarodne norme ISO 9001:2015”

 • ISO 9001
 • Zahtjevi međunarodne norme ISO 9001
 • Interni audit i njegova važnost (kako ga provesti)
 • Dokumentacija sustava (što dokumentirati, kako i zašto)
 • Zadnja revizija norme ISO 9001:2015 (razlike, što je potrebno mijenjati)
 • Zadnja revizija norme (praktična provedba)

Predavač:

Dragutin Funda imenovan je ravnateljem Hrvatskog zavoda za norme. Sudjelovao je u uvođenju sustava kvalitete u Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vanjski je suradnik Veleučilišta u Varaždinu i Visoke poslovne škole Minerva. Član je International council on large electric systems, “CIGRE”, Paris te hrvatskog ogranka međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave, “CIGRE”. Diplomirao je i stekao stručni naziv diplomirani pedagog-profesor, a potom 2006.g. obranio magistarski rad pod nazivom “Primjena sustava kvalitete upravljanju školstvom” te 2007. g. obranio doktorski rad i stekao znanstveni stupanj doktora znanosti za uže znansveno područje mendžment. Posebne kompetencije koje je stekao tijekom obrazovanja i rada su savjetodavna znanja u području sustava upravljanja kvalitetom i auditiranje sustava upravljanja kvalitetom.