29 svibnja, 2018

GDPR – praktična primjena i alati

by ilinet in Prethodne edukacije

Pisak Vas poziva na besplatnu edukaciju pod naslovom GDPR-praktična primjena i alati koja će se održati 05.06.2018.g. od 11:00 do 17:00 sati,  Capraška ulica 12, Sisak, predavaonica br. 5 na 3. katu.

Program se provodi u suradnji s Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ, a realizirati će se kroz aktivnosti besplatne edukacije s ciljem potpore razvoju poduzetništva.

Ovim predavanjem Razvojna agencija Zagreb – TPZ produbljuje našu međusobnu suradnju te daje doprinos unapređenja poduzetničkih kompetencija Poduzetničkog inkubatora PISAK.

https://www.raza.hr/

Sadržaj edukacije

 • koje novine donosi GDPR i metodologija usklađivanja,
 • koraci, alati i izvori za praktično usklađivanje s GDPR-om,
 • trendovi vezani za zaštitu osobnih podataka,
 • što je osobni podatak, a tko je ispitanik, tko voditelj, a tko izvršitelj obrade,
 • pravni temelji za obradu i prijenos osobnih podataka te posebne kategorije,
 • informacijska sigurnost i povreda osobnih podataka,
 • mapiranje osobnih podataka / evidencije aktivnosti obrade,
 • procjena trenutačne usklađenosti (GAP Assessment),
 • kazne za kršenje GDPR-a i nadzorna tijela,
 • tehnička i integrirana zaštita podataka (Privacy by Design and By Default),
 • procjena učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment),
 • nova zanimanje – službenik za zaštitu podataka (Data Protection Officer),
 • odgovornost uprave i zaposlenika,
 • interni akti i procedure.

O predavačici:

Ariana Magdić: U Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o., vodi pravne poslove Društva te sastavlja ugovore i druge krovne dokumente. Kao koordinatorica projekata, također inicira, prati, vodi i koordinira različite složene projekte te izvještava o provedbi i učincima istih, prati strateške dokumente i operativne programe, kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama te drugim pravnim i fizičkim osobama.
Doktorandica je na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, smjer Europsko pravo. Na istom je fakultetu prethodno i diplomirala. Potom završava poslijediplomski studij na engleskom jeziku. Uz pravo, paralelno je studirala ekonomiju. Uže je specijalizirana je za pravo društava, ugovorno i radno pravo te prava intelektualnog vlasništva. U nizu dodatnih specijalizacija i usavršavanja, brojna su iz područja GDPR-a te područja Data Protection.

PRIJAVNICA